Öğrenme Araçları

Timeline

Holokost inkarcıları, bilgi sahibi olmayan okuyuculara mantıklı gibi görünen, sahte ve yanlış bilgiler yaymaktadır. Bu bölümde Holokost inkarcılarının bir takım genel iddialarına net ve bilimsel yanıtlar verilmektedir.

Holokost Mitleri ve Gerçekleri beş kategori altında toplanmıştır:

Holokost mitlerinin veya iddialarının her biri kısa bir şekilde yanıtlanmıştır. Daha uzun ve detaylı bir yanıt elde etmek için iddiayı tıklatın. Kapsanan konulardan bazıları; Auschwitz-Birkenau’da gaz odalarının olduğuna dair bilgiler, Kristal Gece, Hitler'in Holokost’a ilişkin bilgisi ve bundaki rolü, Holokost’ta katledilen Yahudi sayısı, Reinhard Operasyonu’na ait ölüm kamplarının mevcudiyetine dair deliller, müttefiklerin Dresden hava saldırısı ve Anne Frank’tir. Sık sık yeni üniteler ekleyeceğimizden, sık sık tekrar ziyaret edin.

Diğer Öğrenme Araçları

Holokost Kronolojisi : Nazi partisinin 1933’de Alman politikasındaki yükselişinden, Polonya Parlamentosu’nun 1997’de İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda kamulaştırılan Yahudi toplumsal mülklerinin iadesini oylayarak kabul etmesine kadar süren, sistematik ve detaylı bir kronolojidir.

Holokost İnkarının Kronolojisi : Holokost inkarı tarihinde yer alan bazı önemli olayların bir listesidir.

İnkarcılar Dizini : en önemli Holokost inkarcılarının kısa biyografileri verilmektedir.

Ders Planları : Gelecekte, bu bölümde Holokost’un birinci derecede belgelerinin, Irving-Lipstadt 2000 hakaret davasına ait kapsamlı duruşma kayıtlarıyla birlikte kullanıldığı, lise ve üniversite seviyesinde kullanılmak üzere kapsamlı ve benzersiz ders planları sunulacaktır. Konular arasında Auschwitz-Birkenau’da gaz odalarının olduğuna ilişkin kanıtlar, Kristal Gece’de meydana gelen olaylar, Holokost inkarcılarının sağ kanat neo-Nazi’lerle bağlantıları ve nefret hareketleri, Müttefiklerin Dresden hava saldırısı, Anne Frank’in günlüğü ve Holokost inkarcılarının üniversite kampüslerini hedef alması yer almaktadır. Bu olağanüstü ders planları, öğrencilerin sadece Holokost inkarcılarının yazılarını ve konuşmalarını değerlendirmede değil, hayatın tüm alanlarında kullanacakları analitik becerilerini destekleyecek ve geliştirecektir. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.