Irving’e karşı Lipstadt

Holokost İnkarı ve İngiltere’deki 2000 yılında görülen Hakaret Davası

1993 yılında Dr. Deborah Lipstadt, Holokost inkarının çıkış noktasını oluşturan yalanları, çarpıtmaları ve politik gündemleri açığa çıkarmak amacıyla Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory (Holokost’un İnkarı: Gerçeğe ve Anılara Karşı Giderek Büyüyen bir Saldırı) kitabını yazmıştır. Kitapta, Holokost inkarı için “tehlikeli bir sözcü” olarak nitelendirdiği David Irving’in de aralarında bulunduğu, birkaç belirli Holokost inkarcısını ele almıştır.

1996 yılında Irving, bir tarih bilimcisi olarak adının karalandığını belirterek, Dr. Lipstadt ve İngiliz yayımcısı Penguin Books Ltd.’a karşı hakaret davası açmıştır. Dava, hakaret yasalarının davacıdan yana olduğu İngiltere’de açılmıştı. Irving kendisini temsil etmiştir. Dr. Lipstadt ise, avukat Richard Rampton, Q.C. ve Mishcon de Reya firmasından Anthony Julius ile James Libson tarafından temsil edilmiştir. Duruşmalar 11 Ocak 2000’de başlamış ve 11 Nisan 2000’de Yargıç Charles Gray’in aşağıdaki kararıyla sona ermiştir: Dr. Lipstadt ve Penguin davayı kesin olarak kazanmıştır.

Yargıç Gray, Irving'in özellikle Yahudilere karşı tavrında Hitler’i "haksız avantaj sağlayan bir ışık altında" gösterebilmek için, "kendi ideolojik nedenleri uğruna ısrarlı ve bilinçli bir şekilde tarihsel kanıtları gerçeğe aykırı beyan ettiği ve manipüle ettiği" kanaatine varmıştır. Irving tarihi kendi ideolojisine uygun olarak sunabilmek için, tarihsel kanıtları "önemli ölçüde" gerçeğe aykırı bir biçimde beyan etmiş, yanlış yorumlamış, atlamış, yanlış tercüme etmiş, yanlış okumuş ve bunlara çifte standart uygulamıştır. Yargıç Gray ayrıca Irving’in "aktif bir Holokost inkarcısı olduğuna; Yahudi karşıtı ve ırkçı olduğuna ve neo-Nazizm’i öne çıkaran aşırı sağcılarla ilişkili olduğuna" da hükmetmiştir.

Dava ve varılan karar tüm dünyada manşetlere taşınmıştır:

  • Daily Telegraph (Londra) Dr. Lipstadt'ın zaferi: "Nürnberg Mahkemelerinde ve Eichmann davasında önceki kuşaklar için ne elde edildiyse yeni yüzyılda da bunu başardı."
  • The Times (Londra): "Tarih mahkeme önüne çıktı ve ezici bir zafer elde etti."
  • The New York Times : "Karar, Bay Irving’in Hitler adına mazeret üretmeyi kendine vazife edinmiş bir kişi olmadığı aldatmacasına bir son vermiştir."

History on Trial: My Day In Court with David Irving (Tarih Yargılanıyor: David Irving ile Duruşma Günüm)

Dr. Lipstadt, beş yıllık yasal mücadelesinin ve kendinin (ve tarihin) kesin zaferine ait günlük tarihi son kitabında tutuyor: History on Trial: My Day in Court with David Irving (Tarih Yargılanıyor: David Irving ile Duruşma Günüm),(Ecco, 2005). History on Trial (Tarih yargılanıyor) bu web sitesinden de temin edilebilecek birinci derecede belgelere, taraf bilirkişi raporlarına ve tutanaklara dayanmaktadır. Bu dava deneyimi, sorumluluk sahibi akademisyenliğin, tarihsel gerçeklerin adil bir toplumun temeli olarak korunmasındaki önemini güçlendirmiştir. Karar Holokost inkarına son noktayı koymamış olsa da, ırkçıların ve Yahudi karşıtlarının, kendi politik programları kapsamında, geleceği etkileyebilecek bir şekilde İkinci Dünya Savaşı tarihini nasıl ve niçin çarpıttıkları konusunda insanların dünya çapında bilgilendirilmesini sağlayarak önemli bir etkide bulunmuştur. Dava aynı zamanda özellikle akademik bir maskeye büründüğünde nefrete karşı durmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ibret dersidir. Dr Lipstadt, "Akademisyenler olarak akademisyenliğimizi tarihsel gerçekleri ayakta tutmak için kullanmalıyız" diyerek şöyle devam ediyor: Bu bizim sorumluluğumuzdur."

David Irving kimdir?

Holokost inkarcısı David Irving, İkinci Dünya Savaşı ve Üçüncü Reich’a ilişkin konularda pek çok kitap yazmış, üretken bir yazardır. Çoğu yazılı eserlerinde ve konuşmalarında genel bir tema öne çıkmaktadır: Üçüncü Reich tarafından yapılan her türlü kötülük veya günah, Müttefiklerce yapılan kötülüklerden daha az değilse bile bunlara eşitti. Müttefikleri ve Yahudileri sürekli olarak suçlarken, Almanları temize çıkarıyordu.

Sonunda 1988 yılında David Irving Holokost’un gerçekleştiğini itiraf etti, ancak etkilerini minimum düzeye indirme eğilimindeydi. Yahudi toplu katliamının Alman lider’in bilgisi dışında yapıldığını savunarak, Hitler’i temize çıkarmaya çalışmak uğruna büyük emek harcadı. Fakat 1988’de Irving Holokost’u tamamen inkar edenlerin tarafına geçerek, Auschwitz ölüm kampında zehirli gaz odalarının bulunmadığı belirtilen Leuchter Raporu’nun "bilimselliği" sayesinde saf değiştirdiğini açıkladı. 1988’den sonra eski kitapları yeniden basılırken, Irving Holokost’tan bahsedilen tüm kısımları kitaplarından çıkardı. Dünyayı dolaşarak neo-Nazilerle ve diğerleriyle görüştü ve "Chappaquiddick’de Edward Kennedy’nin arabasının arka koltuğunda Auschwitz'de gaz odasındakilerden daha fazla sayıda kadın öldü" gibi iddialar ortaya attı.

Dr. Deborah Lipstadt kimdir?

Dr. Deborah Lipstadt, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen 20 üniversitesi arasında yer alan, Atlanta Georgia’daki Emory Üniversitesi’nde Modern Yahudi ve Holokost Araştırmaları’nda Dorot Profesörüdür. Çok sayıda makalesi ve şu kitapları bulunmaktadır: Beyond Belief: The American Press And The Holocaust, 1933-1945 (İnanılacak gibi değil: Amerikan Medyası ve Holokost, 1933-1945)(1986) ve History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier (Tarih Yargılanıyor: Bir Holokost İnkarcısı ile Duruşma Günüm)(2005). Ayrıca, Kongre’nin Amerika Birleşik Devletleri Holokost’u Anma Müzesi’ni yönetmek üzere yetkilendirdiği, Amerika Birleşik Devletleri Holokost’u Anma Konseyi’ne de başkan tarafından atanmıştır. Müzedeki akademik komitenin başkanlığını yürütmektedir.

Holokost İnkarıyla Yüzleşme: Gelecek

Holokost inkarıyla yüzleşmeye ilişkin çalışmalar henüz bitmemiştir. Dr. Lipstadt’ın kati zaferi önemli bir yasal dönüm noktası olsa da, inkarcıları ortaya seren kitapların yayımcılarına karşı hakaret davası tehdidi hala devam etmektedir. Dahası, tanıkların (hayatta kalanlar ve kurtaranlar) kuşağı artık sona yaklaşmak üzereyken, birçok kişi Holokost inkarcılarının tarihi çarpıtmaya devam edeceğinden endişe duymaktadır.

Duruşma Belgeleri

Bu bölümde 1996-2001 yıllarını kapsayan dönemde, Irving’e karşı Lipstadt davasına ait binlerce sayfalık orijinal duruşma belgesi hiçbir değişiklik yapılmadan arşivlenmekte ve sunulmaktadır. Bu belgeler duruşmalar başlamadan önce sunulan belgelerden, nihai temyiz belgelerine kadar ilerleyen, kronolojik bir sırada düzenlenmiştir.

Savunma Belgeleri bölümünde beş tanık beyanı (yazılı ifade), Nazilerin Yahudi karşıtlığından, Auschwitz’in ölüm kampı olarak tarihine kadar faklı konuları kapsayan altı taraf bilirkişi raporu, savunmanın kapanış savının bir özeti ve David Irving’in Yahudi karşıtlığını ve aşırı sağcılarla olan ilişkilerini özetleyen iki belge arşivlenmektedir.

Tutanaklar bölümünde 11 Ocak 2000 ile 15 Mart 2000 arasındaki 32 güne ait ifadenin bulunduğu günbegün duruşma kayıtlarının tamamı yer almaktadır. Günlük tutanaklara ait ana konular bir dizin sayfasında listelenmektedir. Bu içerikte, sitenin gelişmiş arama özelliği kullanılarak da arama yapılabilir.

Karar bölümünde Yargıç Charles Gray tarafından yazılan ve 11 Nisan 2000’de açıklanan 349 sayfalık kararın tamamı sunulmaktadır.

Temyiz bölümlerinde, 73 no’lu mahkemede üç yüksek yargıç olan Yargıç Mantell, Buxton ve Pill’in huzurunda yapılan temyiz duruşmasına ait birinci derecede belgeler bulunmaktadır. Irving’in avukatı Davies, Irving’in dikkatsiz bir tarihçi olabileceğini, ancak kasıtlı bir yalancı olmadığını savunmuştur. Tek yaptığı, kanıtlara ilişkin "mantıklı alternatif konumlara" ulaşmak olmuş ve duruşmalarda ele alınan malzemelerin çoğunu tekrar tartışmaya başlamıştır. Dört hafta sonra Temyiz Mahkemesi kararını açıklamıştır. Irving duruşmaya gelmemiştir. Yargıçlar, Yargıç Gray’in kararının bir "kapsamlılık ve tarz" bakımından bir model oluşturduğuna ve doğruluğuna hükmetmiştir. İtiraz reddedilmiştir. Yargıçlar ayrıca Irving’in mahkeme masraflarını üstlenmesine de hükmetmiştir. Temyiz bölümünde ayrıca savunma ile savcılığın yasal olarak mahkemeye sunduğu belgeler de yer almaktadır.